Hello world

Brandtest 


Veiligheid betekend natuurlijk ook dat de oplader en fietsaccu goed worden aangesloten op het stroomnet zonder dat er een risico is van overbelasting of zelfontbranding van de fietsaccu.


Daarom hebben we een brandtest uitgevoerd met onze oplaadlocker. In Juli 2021 hebben we in samenwerking met het PLOT te Genk (B) en UMC Maastricht een brandtest naar tevredenheid uitgevoerd. Het opladen van een e-bike is eigenlijk eenvoudig


Je hebt een stopcontact en de oplader (charger) van de e-bike nodig. Maar wanneer je enkel een stroompunt naar de fiets brengt moet de oplader bij de fiets (bijv. in de fietstas)

worden opgeborgen.


Deze oplader is dan niet beschermd tegen weersinvloeden en diefstal en ook kan er snel sprake zijn van een ongewenste “kabel spaghetti” in de fietsenstalling.


Een fietsaccu kan door omvallen of stoten en daarbij kan het binnenwerk beschadigen en of vocht binnenkomen en zo problemen krijgen bij het opladen.

Accu branden ontstaan tijdens het laden of erna; als er een piekspanning ontstaat.


Bij een mogelijke oververhitting van de fietsaccu kan brand ontstaan en zullen de knoopcellen ontploffen en door

de ruimte schieten. Dit hebben we samen met de brandweermensen bij PLOT in Genk (B) uitgetest zie de video .


Veilig opladen van de E-bike accu


Het opladen van accu’s op een daarvoor in te richten locatie is daardoor erg belangrijk zodat er overzicht is en er ook geen kabelspaghetti ontstaat. Door beleid te maken en de accu's bewust en goed op te bergen en te laden kunnen gevaarlijke situaties met de daarbij vrijkomende giftige rookgassen en vuur onder controle gehouden worden.

 

Belangrijk te weten is dat het opladen van accu’s altijd

volgens de veiligheidsinstructies en handleiding te van de fietsfabrikant dient te gebeuren.

 

Klik voor tips en "Alles over de Lithium-Ion Batterij" op het brandweer logo:


Bij lage temperaturen kan er wel worden opgeladen maar daalt de capaciteit aanzienlijk. Ideaal is het om de droge accu bij kamertemperatuur op te laden. 


Maar de fietsaccu dient ook niet opgeladen te worden bij te hoge temperaturen. Het langdurig parkeren van de e-bike met accu in de brandende zon is daarom niet wenselijk en kan zelfs leiden tot oververhitting met als gevolg brandgevaar.


De stalen NSA E-lockerkast, met zijn gewicht van ca.12 kg

per locker, heeft een brandvertragende functie zodat de brandweer haar werk kan doen. De lockers kunnen worden geleverd met een temperatuursensor welke bij een temperatuuroverschrijding een waarschuwing afgeeft

zodat u als beheerder op tijd kunt ingrijpen.


Ook kan deze worden gekoppeld aan het GBS systeem en het brandmeldsysteem. De NSA E-lockerkast kan ook worden voorzien van een automatisch blussingssysteem.


We adviseren altijd om een brandmelder te installeren nabij

de lockerkast.


Het koelen van een van een oververhitte en- of brandende lithium accu is zeker niet eenvoudig en onveilig om zelf te doen.  Waarschuw direct de brandweer en breng jezelf en je omgeving in veiligheid. Probeer bij brand op een veilige afstand de rookontwikkeling te controleren door de ruimte te ventileren en voorkom dat giftige rookgassen worden ingeademd.

 


Buitenopstelling


De E-lockerkast is ook geschikt voor buitenopstelling.

Echter is plaatsing droog onder een afdak wel aan te

bevelen in verband met het comfort voor de fietser.

  

Alle oplaadpunten dienen te worden aangesloten

volgens NEN1010.